Sveriges mest energieffektiva produkter

Har du bestämt dig för att köpa nytt? Vi listar Sveriges energieffektivaste produkter. Här finns även tips och råd för dig som vill minska din energianvändning utan att köpa nytt. OBS! Sommaren 2023 avslutades Topten sitt EU-finansierade projektet HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa. I väntan på fortsatta medel uppdateras denna sida inte lika frekvent.

Aktuellt på Top Ten Sverige

Luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Effektiva och vackra kaminer

Aktuellt på Top Ten Sverige

Luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Effektiva och vackra kaminer

NY ENERGIMÄRKNING 2021

Den gamla energimärkningen, med klasser som A+ och A++, byts ut 2021-2022. Produkter idag är så mycket effektivare idag än när märkningen infördes att skalan nu görs om. Istället för A+++ är nu A den bästa klassen och G den sämsta. I början är det mycket få produkter som klarar A och B. De flesta vitvaror har redan fått den nya märkningen medan andra produktgrupper får den under 2022.

Vad är Top Ten?
Energisnåla produkter
När du måste köpa nytt är vad du köper av stor betydelse. En produkts energianvänding står ofta för en stor del av dess miljöpåverkan.
Ta hand om det vi har
Att köpa nytt är långt från enda sättet att minska sin energianvändning och miljöpåverkan. Minst lika viktigt är att använda det du har på rätt sätt.
Ett globalt nätverk
Top Ten finns i 18 länder i tre världsdelar. Varje land visar de produkter som är aktuella just där, men arbetar också tillsammans mot en globalt minskad energianvändning.